Υπηρεσίες - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2331058701
2331058710
Λεωφόρος Στρατού 72
Βέροια
background map background map

Εθνικό Στάδιο Βέρ …

4ο Δημοτικό

background map

ΔΕΗ

Νεκροταφείο Βεροίας

Ειδικό Σχολείο

background map
sub_icon
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
background map background map

Εθνικό Στάδιο Βέρ …

4ο Δημοτικό

background map

ΔΕΗ

Νεκροταφείο Βεροίας

Ειδικό Σχολείο

background map
sub_icon
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών