Νεκροταφεία - Νεκροταφείο Βεροίας

Νεκροταφείο Βεροίας
Αγίου Αθανασίου 
Βέροια
background map background map

Εθνικό Στάδιο Βέρ …

4ο Δημοτικό

background map

ΔΕΗ

Ειδικό Σχολείο

background map

Νομαρχιακή Αυτοδι …

sub_icon
Νεκροταφείο Βεροίας
background map background map

Εθνικό Στάδιο Βέρ …

4ο Δημοτικό

background map

ΔΕΗ

Ειδικό Σχολείο

background map

Νομαρχιακή Αυτοδι …

sub_icon
Νεκροταφείο Βεροίας