Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Πάρκο Εληάς - Δεκέμβριος 2016