Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Άγαλμα Απόστολου Παύλου