Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας | Εκκλησίες

Ναός Αναστάσεως του Χριστού