Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Βρύση στην είσοδο της Φυτειάς