Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας | Μακροχώρι

Κεντρικός δρόμος Μακροχωρίου