Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Γέφυρα στην τεχνητή λίμνη του Αλιάκμονα