Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας | Νάουσα

Μνημείο Δίπλα στην Αράπιτσα