Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας | Μνημεία/Αξιοθέατα

Μνημείο Δίπλα στην Αράπιτσα