Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Πάρκο στο δρόμο για Θεσσαλονίκη