Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας | Εκκλησίες

Άγιος Νικόλαος (Μπαρμπούτα)