Συνεργεία - Αυτοκινήτων - Ζευγαρόπουλος Λ. Δημήτριος