Μάρμαρα - Αναστασιάδης Α. "ΜΑΡΜΑΡΟΝ"

Αναστασιάδης Α. "ΜΑΡΜΑΡΟΝ"
2331062816
2331024533
Βέροια Μακροχώρι 
marmaron@otenet.gr
Βέροια