Μηχανικοί - Παπαστεργίου Κυριακή - Αρχιτέκτονας

Παπαστεργίου Κυριακή - Αρχιτέκτονας
2331026469
2331026471
Αθανασίου Διάκου 49
kiparch@hotmail.com
Βέροια
background map background map

Εθνικό Στάδιο Βέρ …

4ο Δημοτικό

background map

ΔΕΗ

Νεκροταφείο Βεροίας

Ειδικό Σχολείο

background map

Νομαρχιακή Αυτοδι …

sub_icon
Παπαστεργίου Κυριακή - Αρχιτέκτονας
background map background map

Εθνικό Στάδιο Βέρ …

4ο Δημοτικό

background map

ΔΕΗ

Νεκροταφείο Βεροίας

Ειδικό Σχολείο

background map

Νομαρχιακή Αυτοδι …

sub_icon
Παπαστεργίου Κυριακή - Αρχιτέκτονας