Αιματολόγοι - Γαβριηλίδης Γεώργιος

Γαβριηλίδης Γεώργιος
2331093337
Τρίλοφος Βέροιας 
aimatologos@gmail.com
Βέροια