Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας | Πλατείες

Χιονισμένη Εληά - Βέροια 2017