Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Χιονισμένη Αγορά - Βέροια 2017