Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Ναός Αναστάσεως του Χριστού