Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Είσοδος στην πόλη της Νάουσας