Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Καμπαναριό - Άγιος Αντώνιος