Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Πάρκινγκ στη γέφυρα του Τριπόταμου