Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Αρχοντικό στην Κυριώτισσα (1)