Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Πράσινο στον Τριπόταμο