Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος