Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Βέροια - Κοζάνη

Βέροια - Κοζάνη

Καθημερινές

6:45

8:15

10:45

12:45

14:45

16:45

18:45

20:45

Βέροια - Κοζάνη

Σάββατο

8:15

11:45

12:45

14:45

16:45

18:45

20:45

Βέροια - Κοζάνη

Κυριακή

9:45

12:45

14:45

16:45

18:45

20:45