Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Νάουσα - Θεσσαλονίκη

Νάουσα - Θεσσαλονίκη

Καθημερινές

6:05 T

7:20 T

8:20 T

9:20 T

10:20 T

11:20 T

12:20 T

13:20 T

14:20 T

15:20 T

16:20 T

17:20 T

19:05 T

21:05

Νάουσα - Θεσσαλονίκη

Σάββατο

6:20

7:20 T

8:20 T

9:20 T

11:20 T

13:20 T

14:20 T

17:20 T

19:05 T

Νάουσα - Θεσσαλονίκη

Κυριακή

7:40

9:05

11:05

13:05

15:05 T

17:05 T

19:05 T

21:05