Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Αλεξάνδρεια -Μελ. - Βεργίνα - Βέροια

Αλεξάνδρεια -Μελ. - Βεργίνα - Βέροια

Καθημερινές

6:30

8:15

9:30

11:30

14:00

20:15

Αλεξάνδρεια -Μελ. - Βεργίνα - Βέροια

Σάββατο

8:15

11:15

14:00

15:45

20:15

Αλεξάνδρεια -Μελ. - Βεργίνα - Βέροια

Κυριακή

8:00

11:30

14:30

18:10

20:15