Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Βέροια - Βεργίνα - Μελ. -Αλεξάνδρεια

Βέροια - Βεργίνα - Μελ. -Αλεξάνδρεια

Καθημερινές

6:50

8:00

9:15

11:15

13:15

14:40

17:15

20:15

Βέροια - Βεργίνα - Μελ. -Αλεξάνδρεια

Σάββατο

8:10

11:15

13:30

20:15

Βέροια - Βεργίνα - Μελ. -Αλεξάνδρεια

Κυριακή

7:50

11:30

15:30

20:15