Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Βέροια - Δάσκιο

Βέροια - Δάσκιο

Καθημερινές

6:45

13:00

Βέροια - Δάσκιο

Κυριακή

15:00