Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Βέροια - Φυτιά

Βέροια - Φυτιά

Καθημερινές

6:45

14:30