Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Αθήνα - Βέροια

Αθήνα - Βέροια

Καθημερινές

8:00

15:30

Αθήνα - Βέροια

Σάββατο

8:00

15:30

Αθήνα - Βέροια

Κυριακή

8:00

15:30