Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Βέροια - Κρύα Βρύση

Βέροια - Κρύα Βρύση

Καθημερινές

6:00

8:00

12:30

14:30

19:15

Βέροια - Κρύα Βρύση

Σάββατο

7:45

14:45

Βέροια - Κρύα Βρύση

Κυριακή

17:30