Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Βέροια - Μαρίνα

Βέροια - Μαρίνα

Καθημερινές

7:00

13:15