Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Θεσσαλονίκη - Νάουσα

Θεσσαλονίκη - Νάουσα

Καθημερινές

6:15 T

8:15 T

9:15 T

10:15 T

11:15 T

12:15 T

13:15 T

14:15 T

15:15 T

16:15 T

17:15 T

18:15 T

19:15 T

20:45 T

Θεσσαλονίκη - Νάουσα

Σάββατο

9:15 T

10:15 T

11:15 T

13:15 T

15:15 T

16:15 T

19:15 T

20:45 T

Θεσσαλονίκη - Νάουσα

Κυριακή

7:00

9:30

11:00

13:00

15:00

17:00 T

19:00 T

21:00 T