Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Νέα Λυκογιάννη

Προς Νέα Λυκογιάννη

Σάββατο

6:45

8:40 Γ

11:10

14:35 Γ

16:40 Γ

19:10 Γ

Προς Νέα Λυκογιάννη

Κυριακή

9:00 Β

13:00

16:40 Β

19:10 Β

Προς Νέα Λυκογιάννη

Καθημερινές

6:45

8:40 A

11:10 A

12:15 A

14:35 A

15:50 Β

20:10 A