Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Νέα Λυκογιάννη

Προς Νέα Λυκογιάννη

Καθημερινές

8:40

11:10

12:15 A

14:45 A

19:10 A

Προς Νέα Λυκογιάννη

Σάββατο

8:40 A

12:15 A

14:45 A

19:10 A

Προς Νέα Λυκογιάννη

Κυριακή

9:00 A

14:45 A

19:10 A

Τα (Α) είναι Π. Λυκογιάννη - Νικομηδ