Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Νέα Λυκογιάννη

Προς Νέα Λυκογιάννη

Καθημερινές

6:45 Β

8:40

11:10

12:15

14:35 Β

15:50 Μ

20:10

Προς Νέα Λυκογιάννη

Σάββατο

8:40 A

11:10 Β

14:35 A

16:40 Μ

19:10 Μ

Προς Νέα Λυκογιάννη

Κυριακή

9:00 A

13:00 Γ

16:40 Μ

19:10 Μ

Α είναι Λ-Ν-Λ
Β έως Π. Λυκογιάννη
Γ είναι Ν-Λ
Μ είναι Λ-Ν-Μ

Με το (Ν) από Νικομήδεια