Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Νικομήδεια

Προς Νικομήδεια

Καθημερινές

6:45

8:30 A

10:30 Γ

12:15 A

14:45 Β

16:40

19:10 Β

21:00

Προς Νικομήδεια

Σάββατο

6:45

8:40 Β

10:30

12:15 Β

14:45 Β

16:40

19:10 A

Προς Νικομήδεια

Κυριακή

9:00 Β

12:15

14:45 Β

19:10 Β

Α είναι εως Π. Λυκογιάννη
Β είναι από ΝΈΑ Λυκογιάννη
Γ είναι ΜΟΝΟ ΤΡΙΤΗ εως Π. Λυκογιάννη