Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Ασώματα

Προς Ασώματα

Καθημερινές

7:15

8:30

11:30

13:10

14:40

16:45

18:45

20:25

Προς Ασώματα

Σάββατο

8:30

11:30

13:10

14:30

16:45

19:30

20:25

Προς Ασώματα

Κυριακή

8:30

11:30

14:40

20:25