Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Σιδ. Σταθμό

Προς Σιδ. Σταθμό

Καθημερινές

7:45 A

11:30 Β

12:55 Γ

16:30 Γ

17:30 Β

20:00 Γ

21:00 Β

Προς Σιδ. Σταθμό

Σάββατο

7:45

11:30

12:55

16:10

17:30

20:00

Α: Προς Θεσσαλονίκη και Έδεσσα

Β: Προς Θεσσαλονίκη

Γ: Προς Έδεσσα