Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Σιδ. Σταθμό Θεσ/νικη

Προς Σιδ. Σταθμό Θεσ/νικη

Καθημερινές

7:30

11:30

17:45

21:15