Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Γ.Τ. Ράχη

Προς Γ.Τ. Ράχη

Καθημερινές

7:10

8:10

11:30

13:15 A

14:35

15:45 Β

18:15

Προς Γ.Τ. Ράχη

Σάββατο

8:40

11:30

15:05

18:15

Προς Γ.Τ. Ράχη

Κυριακή

8:40

18:15

Το Α είναι μόνο Τρίτη
Το Β είναι μόνο Ραχιά