Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Κρεββατά

Προς Κρεββατά

Καθημερινές

7:30

7:50

8:45

11:50

14:15

17:30

Προς Κρεββατά

Σάββατο

8:45

10:50