Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Κρεββατά

Προς Κρεββατά

Καθημερινές

7:30 A

10:30

14:15

17:30

Προς Κρεββατά

Σάββατο

8:45

10:50

Το (Α) είναι μέχρι Πατρίδα