Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Καλλιθέα - Πασακιόσκι

Προς Καλλιθέα - Πασακιόσκι

Καθημερινές

7:05

8:10

9:20

11:00

12:20

13:45

14:40

15:05

15:45

16:30

17:45

19:45

20:45

Προς Καλλιθέα - Πασακιόσκι

Σάββατο

8:10

9:20

10:20

12:25

13:45