Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Μετόχι

Προς Μετόχι

Καθημερινές

7:55

12:25

16:30

Προς Μετόχι

Σάββατο

9:00

12:25

Προς Μετόχι

Κυριακή

9:30

12:25

16:30