Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Κουλούρα

Προς Κουλούρα

Καθημερινές

7:05

8:00

9:20

11:00

13:05

14:05 Μ

15:05

17:10

20:00

Προς Κουλούρα

Σάββατο

8:00

9:20

11:00

13:05

14:35

17:30

20:00

Προς Κουλούρα

Κυριακή

8:00

11:45

14:35

17:10

20:00

Τα (Μ) εκτελούνται μόνο τις σχολικές ημέρες