Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Τρίλοφο

Προς Τρίλοφο

Καθημερινές

8:20

10:30

12:00

13:05

14:30

16:30 A

18:30

21:00

Προς Τρίλοφο

Σάββατο

8:20

10:30

12:00

14:00

18:30

20:50

Προς Τρίλοφο

Κυριακή

10:30

18:00

20:00

Το (Α) είναι μόνο (Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή)