Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Αγ. Βαρβάρα - Άμμο

Προς Αγ. Βαρβάρα - Άμμο

Καθημερινές

7:00

8:30

11:00

12:25

15:05

16:30 A

18:30

21:15

Προς Αγ. Βαρβάρα - Άμμο

Σάββατο

7:00

8:30

11:00

12:25

16:30

20:30

Προς Αγ. Βαρβάρα - Άμμο

Κυριακή

9:30

12:25

19:00

Το (Α) είναι μόνο (Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή)