Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Αγ. Βαρβάρα - Άμμο

Προς Αγ. Βαρβάρα - Άμμο

Καθημερινές

7:15

8:40

11:00

12:25

13:55

15:05

16:30

18:30

21:00

Προς Αγ. Βαρβάρα - Άμμο

Σάββατο

7:15

9:00

11:00

12:25

13:55

18:30

21:00

Προς Αγ. Βαρβάρα - Άμμο

Κυριακή

9:30

12:25

16:30