Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Αγ. Μαρίνα

Προς Αγ. Μαρίνα

Καθημερινές

7:00

7:35

9:00

10:30

12:15

13:15

14:35

16:15

17:30

19:30

21:00

Προς Αγ. Μαρίνα

Σάββατο

7:30

9:00

10:30

12:15

14:35

16:45

19:30

21:00

Προς Αγ. Μαρίνα

Κυριακή

7:45

11:00

14:00

19:30