Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Αγ. Μαρίνα

Προς Αγ. Μαρίνα

Καθημερινές

7:15

9:00

10:00 A

11:00

12:00 A

13:00

14:45

16:45

19:30

21:15

Προς Αγ. Μαρίνα

Σάββατο

7:30

9:00

11:00

13:15

15:00

16:45

19:30

21:15

Προς Αγ. Μαρίνα

Κυριακή

7:40

12:15

15:00

19:30

Το (Α) είναι μόνο Τρίτη.