Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Μέση

Προς Μέση

Καθημερινές

7:35 A

9:00

12:00

14:45

17:30

19:30

Προς Μέση

Σάββατο

9:00

12:00

14:45

20:00

Προς Μέση

Κυριακή

8:00

14:45

20:00

Τα (Α) εκτελούνται μόνο Τρίτη