Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Μέση

Προς Μέση

Καθημερινές

7:10

9:00

12:00

13:40 Μ

14:35

17:10

20:00

Προς Μέση

Σάββατο

9:00

11:45

14:35

17:30

20:00

Προς Μέση

Κυριακή

8:00

11:45

14:35

17:10

20:00

Τα (Μ) εκτελούνται μόνο τις σχολικές ημέρες