Δρομολόγια Αστικών Βέροιας | Προς Παλιά Λυκογιάννη

Προς Παλιά Λυκογιάννη

Καθημερινές

6:45

8:30

10:30 A

12:15

14:35

16:40

19:10

Προς Παλιά Λυκογιάννη

Σάββατο

8:40

11:00

14:35

16:40

19:10

Προς Παλιά Λυκογιάννη

Κυριακή

9:00

13:00

16:40

19:10

Το (Α) είναι κάθε Τρίτη